Yönetim Kurulu

10.DÖNEM YÖNETİM KURULU 

AD-SOYAD                             GÖREV

SERDAR ÖZKÖK                      Başkan

AYTEN KAYI CANGIR                Başkan Yardımcısı

BERNA KÖMÜRCÜOĞLU            Genel Sekreter

AYDIN ŞANLI                           Mali Sekreter

DENİZ KÖKSAL                        Üye

MERT SAYNAK                          Üye

SAADETTİN KILIÇKAP               Üye

AHMET BİLİCİ                          Üye

AYŞİM BÜGE ÖZ                       Üye