Yönetim Kurulu
Serdar Özkök Başkan
Ayten Kayı Cangır Başkan Yardımcısı
Berna Kömürcüoğlu Genel Sekreter
Aydın Şanlı Mali Sekreter
Mert Saynak Üye
Saadettin Kılıçkap Üye
Ahmet Bilici Üye
Deniz Köksal Üye
Büge Öz Üye