IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 10-14 Kasım 2010 tarihleri arasında Antalya Cornelia Diamond Otel’de gerçekleştirilmiştir.

4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 10-14 Kasım 2010 tarihleri arasında Antalya Cornelia Diamond Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Düzenleme Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı Nezih ÖZDEMİR
Başkan Yardımcısı Nil MOLİNAS MANDEL
Sekreter Ahmet ÖNEN
Mali Sekreter Deniz YALMAN
Üyeler: Tamer ATASEVER
Bahar KURT
Alev TÜRKER
Aydın YAVUZ
Ufuk YILMAZ
Bilimsel Kurul
Başkan Nezih ÖZDEMİR
Üyeler: Çetin ATASOY
Hakan BOZCUK
Rıza ÇETİNGÖZ
Cengiz GEBİTEKİN
Serap HASTÜRK
Ayşe KARS
Fazilet ÖNER DİNÇBAŞ
Meltem TOR
Akın YILDIZ
Bedrettin YILDIZELİ
Dilek YILMAZBAYHAN

 

AKCİĞER KANSERİNDE GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ KURSU (10 Kasım 2010, Çarşamba)
Başkanlar: Dr. Erdoğan Çetinkaya, Dr. Ufuk Yılmaz
08:45 – 09:10 Giriş
Nezih Özdemir
09:10 – 09:30 Girişimsel bronkoloji için gerekli ekip ve cihazlar; hijyen ve kullanım prensipleri
Aydan Çakan
09:30 – 09:50 Girişimsel bronkoskopide lokal ve genel anestezi uygulamaları
Elif Küpeli
09:50 – 10:10 Transbronşiyal iğne aspirasyonu
Semra Bilaçeroğlu
10:10 – 10:30 Kahve Molası
10:30 – 11:00 Endobronşiyal ultrasonografi
Erdoğan Çetinkaya
11:00 – 11:30 Sıcak tedavi yöntemleri: elektrokoter, argon plazma koagülasyonu, lazer
Ahmet Selim Yurdakul
11:30 – 12:00 Soğuk tedavi yöntemi: kriyoterapi, fotodinamik tedavi, brakiterapi
Tuncay Göksel
12:00 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Rijid bronkoskopi ve trakeobronşiyal stentler
Erdoğan Çetinkaya
14:00 – 14:30 Management of complication from interventional bronchoscopy
Thomas Gildea
14:30 – 15:00 Elektromagnetik navigasyon
Demet Karnak
15:15 – 17:30 Pratik
Masa 1: Endobronşiyal ultrasonografi (30 dakika)
Erdoğan Çetinkaya
Masa 2: Elektrokoter/argon plazma koagulasyon (30 dakika)
Ahmet Selim Yurdakul
Masa 3: Kriyoterapi (15 dakika)
Tuncay Göksel
Masa 4: Rijid bronkoskopi ve trakeobronşiyal stentler (30 dakika)
Akif Özgül
Masa 5: Transbronşiyal iğne aspirasyonu (30 dakika)
Semra Bilaçeroğlu

 

11 Kasım 2010, Perşembe
08:30 – 09:00 Açılış Töreni
09:00 – 09:45 Konferans
Türkiye’de tütün bağımlılığı ve sigara yasağı
Başkan: Nazmi Bilir
Konuşmacı: Celal Karlıkaya
09:45 – 10:30 Konferans
Impact of new staging system on clinical practice
Chairs: Kamil Kaynak, Ufuk Yılmaz
Speaker: Ramon Rami Porta
10:30 – 11:00 Kahve Molası
11:00 – 12:30 Panel
Soliter pulmoner nodüle yaklaşım
Başkanlar: Şevket Kavukçu, Levent Tabak
– Radyodiagnostik: Nevzat Karabulut
– Nükleer Tıp: Nuri Arslan
– Pulmonary disease: Thomas Gildea
12:30 – 14:00 Meet the Professor
Thomas Gildea
* Katılım 10 kişi ile sınırlıdır.
14:00 – 14:45 Konferans
Imaging in lung cancer: positron emission tomography scan
Chairs: Atila Akkoçlu, Tamer Atasever
Speaker: Hans C. Steinert
14:45 – 15:45 Panel
Mediastinal yeniden evreleme
Başkanlar : Berna Değirmenci, Ilgaz Doğusoy
– Göğüs Hastalıkları: Erdoğan Çetinkaya
– Nükleer Tıp: Seyfettin Ilgan
– Göğüs Cerrahisi: Semih Halezeroğlu
15:45 – 16:15 Kahve Molası
16:15 – 17:00 Panel
Küçük biyopsi ve sitolojik materyal sorunlar
Başkanlar: Dilek Yılmazbayhan, Bahar Ulubaş
– Göğüs Hastalıkları: Ömer Özbudak
– Radyodiagnostik: Erkan Yılmaz
– Patoloji: Koray Ceyhan
17:00 – 17:45 Seçilmiş Sözel Bildiriler
Başkanlar: Levent Elbeyli, Deniz Yalman
S05 Güler Yavaş, S10 Senem Demirci, S11 Şule Gül
17:45 – 19:00 Sözel Bildiriler
Başkanlar: Necdet Üskent, Oğuz Kılınç
Tartışmacılar: Bahar Kurt, Alev Türker, Fazilet Öner Dinçbaş, Akif Turna
S01S02S03 Gün Murat Eyüboğlu, S04 Ahmet Demirkaya, S06 Pervin Hürmüz, S07 Ömer Sağer, S08 Sevil Kılçıksız, S09 Süreyya Sarıhan
19:30 Açılış Kokteyli

 

12 Kasım 2010, Cuma
08:30 – 09:15 Konferans
Treatment of small cell lung cancer: from the past to the future
Chairs : Gökhan Demir, Mustafa Ünsal
Speaker: Andrea Riccardo Filippi
09:15 – 10:30 Münazara
T4N0 KHDAK rezeksiyonlarında neoadjuvan tedavi gereklidir
Başkan: Fadıl Akyol
Evet: Alper Toker, Ufuk Abacıoğlu
Hayır: Mustafa ÖzgüroğluAydın Şanlı
10:30 – 11:00 Kahve Molası
11:00 – 11:45 Konferans
New developements in the treatment of malignant mesothelioma
Chair: Salih Emri
Speaker: Edward A. Black
11:45 – 12:30 Panel
KHDAK’de postoperatif tedavi: Kime? Ne zaman?
Başkanlar: Meral Gülhan, Serdar Özkök
– Medikal Onkoloji: Mustafa Özdoğan
– Radyasyon Onkolojisi: Esra Kaytan Sağlam
12:30 – 14:00 Uzman ile Öğle Yemeği
Meral Gülhan, Alper Toker
* Katılım 10 kişi ile sınırlıdır.
14:00 – 15:00 İnteraktif Olgu Sunumları
Başkanlar: Türkkan Evrensel, Meltem Tor, Fahri Oğuzkaya, Müge Akmansu
Sunanlar: Tuncay Göksel, Arzu YarenBedrettin YıldızeliGörkem Aksu
15:00 – 15:45 Konferans
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde robotik radyocerrahi
Başkanlar: Uğur Selek, Yıldız Y. Güney
Konuşmacı: Gökhan Özyiğit
15:45 – 16:15 Kahve Molası
16:15 – 17:00 Konferans
Akciğer kanseri tedavisinde metaanalizlere genel bakış
Başkan: Sedat Koca
Konuşmacı: Hakan Bozcuk
17:00 – 18:00 Konferans
Geçmişten günümüze tıp misyonu
Başkan: Nezih Özdemir
Konuşmacı: Erdoğan Yalav
20:00 Gala Yemeği

 

13 Kasım 2010, Cumartesi
08:30 – 09:15 Konferans
Akciğer kanseri tanı ve tedavisinde maliyet analizi
Başkan: İdris Yücel
Konuşmacı: Ahmet Demirkazık
09:15 – 10:30 Panel
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde hedefe yönelik tedaviler alanında güncel gelişmeler
Başkan: Nil Molinas Mandel
– Birinci basamak uygulamada hedefe yönelik tedaviler – Post Esmo: Haluk Onat
– Birinci basamak sonrası: İdame ile tedavi başarısı sağlanabilir mi?
Sonraki tedavi basamakları için elimizde neler var? Nil Molinas Mandel
10:30 – 11:00 Kahve Molası
11:00 – 12:30 Panel
Nüks KHDAK’ne yaklaşım
Başkanlar: Ethem Nezih Oral, İrfan Taştepe
– Göğüs Hastalıkları: Sedat Altın
– Göğüs Cerrahisi: Ahmet Önen
– Radyasyon Onkolojisi: Rıza Çetingöz
– Medikal Onkoloji: Bülent Karabulut
12:30 – 14:00 Uzman ile Öğle Yemeği
Nil Molinas Mandel, Rıza Çetingöz
* Katılım 10 kişi ile sınırlıdır.
14:00 – 15:00 Panel
KHDAK tedavisinde güncel algoritmalar
Başkanlar: Serap Hastürk, Haluk Onat
– Göğüs Hastalıkları: Ferah Ece
– Göğüs Cerrahisi: Ayten Kayı Cangır
– Radyasyon Onkolojisi: Aydın Yavuz
– Medikal Onkoloji: Fulden Yumuk
15:00 – 15:45 Konferans
Akciğer metastazlarında rezeksiyon: Kime? Ne zaman?
Başkan: Cemal Asım Kutlu
Konuşmacı: A. Sami Bayram
15:45 – 16:15 Kahve Molası
16:15 – 17:15 Panel
Destek tedavisi optimizasyonu
Başkanlar: Şeref Kömürcü, Meftun Ünsal
– Dispne: Semra Bilaçaroğlu
– Beslenme kaşeksi: Rüksan Çehreli
– Kemik metastazlarında bifosfonatların rolü: Deniz Yamaç
– Ağrı: Hayri Özbek
17:15 – 18:00 Panel
Psikososyal destek
Başkan: Can Cimilli
Konuşmacılar: Hayriye ElbiMelek Yılmazer
18:00 Kapanış Töreni